Login
Email
Password
Forgot Password ?
Insert the e-mail used in the registration
Search SUN
Sağlık Bilgileri

Sağlık Bilgisi hizmeti ani bir hastaneye kaldırılma veya kaza durumunda güvenliğimiz ve korunmamız için güvenli bir bilgilenme ve konsültasyon kaynağıdır.

Sağlık Bilgisi hizmeti, kullanıcıların kendi korunmaları ve güvenlikleri için girdikleri kişisel ve sağlık verileri hakkında detaylı bilgiler içerir.

Sağlık Bilgisi aşağıda yazılı olanlar gibi tıbbi bilgiler içerir: sağlık sigortası, kan grubu, hastalıklar, alerjiler, özel gereksinimler, gerekli ilaçlar, klinik seyir, ender görülen hastalıklar v.b.

Kullanıcılar, Sağlık Bilgisi hizmetinin bir parçası olarak tıbbi raporlar, röntgen filmleri, alerji belgeleri, alınması veya uzak durulması gereken ilaçlar gibi çeşitli belgeleri de tarayıp yükleyebilirler.

Speedentity'e katılan her kullanıcı için özel olarak belirlenecek olan SUN (Speedentity Evrensel Numarası) aracılığıyla sisteme giren bir kişi kullanıcıların Hakkımda bilgilerinin, Sağlık Bilgilerinin, uyarılması gereken İrtibat Kişilerinin ve diğer bilgilerinin yer aldığı Kurtarma Sayfasına kolaylıkla erişebilecektir.

Speedentity kullanıcıları acil durumlarda hangi bilgilerin erişilebilir olacağına kendileri karar verebilirler.

Donate
for community
"Join the community and support Speedentity.
We need you!"